Steeds een oplossing

Het ontbreekt mij aan ervaring met Hans Groener voor wat betreft zijn werk voor 6601….
Ik ken zijn manier van werken wel goed van de tijd dat hij als systeembeheerder bij Ingenieursburo Van Heugten/Haskoning werkte. Daar viel het mij op dat hij voor elk automatiseringsprobleem steeds een oplossing had. Zo heeft hij vele ICT-problemen van mij naar tevredenheid opgelost. Daarnaast heeft hij voor mijn bedrijf een uitgebreide klantendatabase gebouwd en mijn visitekaartje ontworpen.

Inmiddels onderhoudt en host hij mijn eigen website deanderemonteur.nl. Dat gaat plezierig. Ik hoef maar iets te vragen of hij pakt het aan en lost het op.

Hij is in wezen een perfectionist. Ik weet uit ervaring hoeveel voldoening dat na afloop kan geven. Ik schrijf ‘na afloop’ omdat die karaktereigenschap soms veel extra inspanning kan vragen en budgetoverschrijding als risico met zich mee kan brengen (Die vrijwel altijd voor eigen rekening komt.)
Afsluitend haal ik graag zelf ‘de aap uit de mouw’ van deze review door te vermelden dat ik reeds lang bevriend ben met Hans.